Verlichting voor hondensport (Kynologie)

Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met de relatie tussen mens en (ras)hond. Hondensport en het trainen van honden gebeurt op vele plaatsen in Nederland en vindt meestal plaats in de buitenlucht. Zodoende zijn veel trainingsaccommodaties dan ook uitgerust met verlichting. Hier leest u wat de besparing- en financieringsmogelijkheden en terugverdientijden zijn voor u als kynologenvereniging.

Lichtnormen Kynologie

Voor de meeste sporten zijn er normen (eigenlijk eisen) gesteld aan de verlichting. Die lichtnormen worden vanuit de overkoepelende sportbond in combinatie met NOC*NSF en de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) opgesteld.

Vanuit de Raad van Beheer en het Kynologenverbond Nederland zijn er geen duidelijke richtlijnen voor de verlichting op hondensport- en trainingsaccommodaties. Dat kan een voordeel zijn omdat je als vereniging nergens aan gehouden wordt en zo niet geconfronteerd kunt worden met (verplichte) verlichtingskosten. Tevens is het een nadeel want er is geen houvast wanneer een lichtinstallatie wordt neergezet. Wij dat er wel eens te weinig licht is. Wij pleiten voor aanbevelingen omtrent de verlichting voor hondensport.

Naar aanleiding van uitgevoerde lichtmetingen op verschillende hondensportvelden kunnen we wel conclusies trekken. Uit die metingen blijkt namelijk dat een gemiddelde luxwaarde (lichthoeveelheid) tussen 40 en 80 lux acceptabel is.

Huidige Kynologie verlichtinglichtmast met LED sportverlichting

Vaak worden er nog conventionele schijnwerpers gebruikt van 750, 1000 of 2000 watt. Dergelijke schijnwerpers zijn gasontladingslampen of metaalhalogeendamp lampen. Ze maken gebruik van verbranding om tot hogere energietoestand te komen en zodoende licht af te geven. Helaas bevatten deze lampen schadelijke stoffen en zijn inmiddels uitontwikkeld. De verwachting is dan ook dat gasontladingslampen binnenkort niet meer verkocht zullen worden.

Subsidies

Kynologenverenigingen zijn over het algemeen niet aangesloten bij NOC*NSF. Daardoor komen zij niet in aanmerking voor de jaarlijkse duurzaamheidssubsidie voor sportaccommodaties (EDS). Dat is jammer, maar wees niet getreurd, er zijn talloze mogelijkheden om een aanschaf mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) dat borg staat bij een duurzame lening. Meer over aanschaffen zonder te investeren.

Besparing

Uit recente projecten is gebleken dat LED sportverlichting ook aantrekkelijk is in de hondensport. We hebben besparingen op de stroomkosten weten te creëren van ruim 800 euro per jaar. Daarbij was de terugverdientijd 5 jaar.

Terugverdientijd

Een besparing doorvoeren is eenvoudig. Belangrijk daarbij is de terugverdientijd om dat dan pas kan worden beoordeeld of een investering de moeite waard is. Bij een berekening van de terugverdientijd moet rekening gehouden worden met onder andere de kosten van aanschaf, de jaarlijkse branduren, stroomkosten, onderhouds- en vervangingskosten en eventuele subsidies.

Tip voor overstappen op LED sportverlichting

Om de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden is het goed om pas op vervanging over te gaan wanneer het nodig is. Vanzelfsprekend is het logischer om over te stappen op LED sportverlichting wanneer de huidige lichtarmaturen aan vervanging toe zijn.

De ideale lichtoplossing met LED

In veel gevallen biedt LED verlichting een uitkomst als Kynologie verlichting. We leveren armaturen waarmee dimmen mogelijk is, daarbij is het mogelijk om over te schakelen van licht voor trainingsdoeleinden tot verlichting voor een wedstrijd. Informeer gerust naar de mogelijkheden, we komen graag bij u langs om kennis te maken en de velden te bekijken.

Contact opnemen