LED sportveldverlichting zonder investering? Dat kan!

Dit komt u waarschijnlijk bekend voor

Mooi dat LED sportveldverlichting, u heeft als club of vereniging een lichtberekening gehad en er is een keurige offerte met een terugverdientijd van 6 jaar toegezonden. Tot zo ver prima, u kunt nu in principe verder… mits er geld is. Maar het niet hebben van de financiële middelen hoeft geen obstakel te zijn. We laten u in dit artikel zien op welke manier LED sportveldverlichting gratis (zonder investering) kan zijn.

Financieren van LED sportveldverlichting

LED verlichting voor op het sportveld is een hele goed investering waar u jarenlang plezier van heeft. We begrijpen dat niet iedere vereniging even kapitaalkrachtig is en er zijn maar weinig die een oorlogskas hebben om een investering ineens te doen. Geen probleem, hier leest u over 8 verschillende financieringsmogelijkheden en hun voor en nadelen.

Bank

Als vereniging of club kunt u natuurlijk bij een bank aankloppen voor een lening. Met de huidige lage rentestand (maart 2017) kan het lenen van geld aantrekkelijk zijn. Het nadeel is dat een bank graag cijfers ziet ter onderbouwing en daar hele strikte voorwaarden aan heeft verbonden. Jaarcijfers kunnen vaak wel aangeleverd worden maar omdat er meestal onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn kan er vervolgens niet tot financiering worden overgegaan. Als een bank al rechtstreeks een lening verstrekt dan is dat vaak t.b.v. het nemen van duurzame maatregelen binnen de club middels een ‘groene lening’. Nou is LED sportveldverlichting natuurlijk duurzaam maar banken zijn over het algemeen terughoudend met het financieren van sportverenigingen.

SWS

We hebben al eerder geschreven over het SWS. Ze zorgen in samenwerking met gemeente en financiers naar betaalbare leningen voor sportclubs, hierbij staat SWS borg. Een lening hoeft niet per sé voor verduurzaming binnen de sportclub te zorgen, maar dat kan ook voor een nieuw clubgebouw of nieuw hekwerk. Uiteraard verdienen zonnepanelen of nieuwe LED sportveldverlichting zichzelf weer terug.

Subsidie

De meest uitgebreide subsidieregeling is die van het RVO, jaarlijks wordt er subsidie toegekend aan sportclubs die verduurzaming willen toepassen binnen de club. Op 2 januari 2017 werd er 6 miljoen ter beschikking besteld, binnen 4 uur was de pot leeg. De verwachting is dat het in 2018 niet anders zal zijn. Indien u wilt zullen we u tijdig op de hoogte stellen van de procedure en u daarbij begeleiden.

EDS – subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties
De EDS is er speciaal voor sportverenigingen, stichtingen en sportclubs. Het bedrag is 30% voor sportverenigingen (met een max. van € 125.000,-) van de aanschafkosten voor (bijvoorbeeld) LED sportveldverlichting. Er is geen subsidie op de installatiekosten.

Gemeente & provincie

Gemeentes en provincies hebben uiteraard ook (lokale) stimuleringsmaatregelen om duurzaamheid te bevorderen. Informeer daarom altijd bij uw gemeente naar de mogelijkheden wanneer u het idee heeft om LED sportveldverlichting aan te schaffen. De ervaring leert dat het hebben van een goed plan en een duidelijk kostenplaatje een aanvraag positief kan beïnvloeden.

Crowdfunding

Hier kunt u lezen hoe u zonder investering aan gratis LED sportveldverlichting kunt komen. Mastverlichting.com werkt hierin samen met Crowdfunding voor clubs. Met crowdfunding is het mogelijk om de investering door leden en betrokkenen te laten financieren. De leden kunnen zelf kiezen of ze deelnemen en ze hebben in geval van deelname twee opties: een bedrag doneren of een (obligatie)lening verstrekken. Dit is dankzij het platform van Crowdfunding voor clubs zeer eenvoudig te organiseren.

Stel u heeft 15.000 euro nodig dat u tegen 3% rente wilt terugbetalen binnen 10 jaar. Via ons online platform start u  een campagne waarin u geld vraagt voor de investering. De campagne zet u uit binnen iedereen die de club een warm hart toe draagt. Er blijken al snel 25 mensen bereid om te 500 euro te lenen (3% rente is immers meer dan dat zij op de bank ontvangen) en 50  anderen schenken € 50,- in ruil voor bijvoorbeeld een naamsvermelding aan één van de LEDs die boven het veld hangen. Zij kunnen dit allemaal via het platform regelen. Bij obligaties is dit een inschrijving en bij donaties wordt zelfs direct een betaling gedaan. Zodra het doelbedrag is behaald en kunt u verder met de investering.

Maar hoe is dat dan gratis?

Door LED sportveldverlichting aan te schaffen kunt u de aflossingen en de rente betalen van de energiebesparing. Eigenlijk is de investering in LED sportverlichting op deze manier gratis en nadat de lening is afgelost houdt u geld over. De terugverdientijd van uw investering hebben wij vóór het traject al met u besproken, de looptijd van de lening wordt daar op afgestemd zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het terugbetalen.

Een prachtige win-win situatie dus. Is dat dan geen gedoe? Nee hoor, het platform dat hiervoor wordt opgezet ondersteunt u hierin volledig, alle documentatie en contracten worden als standaard format aangeleverd. Meer weten? Neem gerust contact op.

LED sportveldverlichting crowdfunding

Voorfinanciering door gemeente

Er zijn een aantal gemeentes die er voor kiezen om energiebesparing binnen sportclubs en verenigingen met sneltreinvaart door te voeren. Dat wordt dan gedaan door investeringen in bijvoorbeeld LED sportveldverlichting of zonnepanelen voor te financieren. De gemeente koopt als het ware grootschalig in voor meerdere sportclubs. Daardoor kunnen betere prijzen worden bedongen en hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. Een afspraak kan zijn dat de gemeente de aanschaf renteloos voorfinanciert. Uit de energiebesparing die de vereniging bewerkstelligd kan de lening worden afgelost.

Huurkoop of lease

Als er geen mogelijkheden tot subsidie zijn, subsidie in combinatie met andere middelen niet toereikend zijn, of de voorkeur simpelweg niet bij andere financieringsvormen ligt, is er altijd nog de mogelijkheid tot huurkoop of lease. Middels een huurkoop of leaseovereenkomst kunt u alvast gebruikmaken van LED sportveldverlichting zonder dat er een investering gedaan hoeft te worden. Ook Mastverlichting biedt deze mogelijkheid aan, informeer vrijblijvend.

Eigen geld

Het is altijd prettig om als club eigen geld te hebben. Als er voldoende eigen middelen zijn om een aankoop te doen betekend dat niet direct dat lenen of Crowdfunden geen opties zijn. We raden u altijd aan om alle mogelijkheden te bekijken en rekening te houden met de toekomst. Nu is geld lenen namelijk goedkoop, maar hoe is dat over 5 of 10 jaar? Ook is het goed om een blik in de (nabije) toekomst te werpen om te zien of er kosten moeten worden gemaakt aan de accommodatie of anderszins. Ook een eventuele verwachte toe- of afname van het ledental kan hierin doorslaggevend zijn.

Conclusie

We raden iedereen aan om voor zichzelf te bekijken welke opties er mogelijk zijn. Is er bijvoorbeeld eigen geld dan zou een lease of huurkoop constructie niet aan te raden zijn. Met de huidige lage rentestand kan het wel aantrekkelijk zijn om – al dan niet met een borgstelling – te lenen. In alle gevallen loont het om uit te zoeken wat de mogelijkheden voor subsidie zijn. Crowdfunding in de sport is relatief nieuw maar kan dé manier zijn om toch een investering mogelijk te maken.

Mastverlichting.com begeleidt u graag bij welke vorm van financieren dan ook, vraag gerust wat we voor u kunnen betekenen.