Wat kan Stichting Waarborgfonds Sport voor uw betekenen?

Op donderdag 22 december hebben we gesproken met Stefan de Wit van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Stefan onderhoudt contacten met sportclubs, verenigingen en gemeenten. SWS onderzoekt de financiële haalbaarheid van investeringen door sportclubs die een bancaire financiering nodig hebben om dit te kunnen realiseren.

SWS zorgt in samenwerking met gemeenten en financieringsinstellingen voor betaalbare leningen voor sportclubs. Naast leningen voor bijvoorbeeld een nieuw kunstgrasveld of de opknapbeurt van het clubhuis, kunnen dit ook leningen zijn die tot doel hebben om energiebesparende maatregelen te kunnen aanschaffen. Je kunt hierbij denken aan een lening voor bijvoorbeeld zonnepanelen of LED sportveldverlichting. Voor dit type investeringen kan SWS borgstellingen verstrekken tot 100% van het te lenen bedrag. Zo kunnen clubs die niet over voldoende eigen liquiditeiten beschikken, maar wel een sluitende exploitatie hebben toch een gunstige lening krijgen.

Mastverlichting.com heeft tot doel om meer informatie te geven over de mogelijkheden voor clubs om duurzame maatregelen te nemen. Een lening kan daarbij uitkomst bieden en in dat opzicht kunnen we u eenvoudig in contact brengen met SWS. We delen de passie met SWS van verduurzamen en ‘ontzorgen’ van sportclubs en gemeenten. We vinden goed advies en informatie een belangrijk gegeven, kijk daarom hier hoe SWS te werk gaat en hoe je als club in aanmerking komt voor een (duurzame) lening.