Zes miljoen voor de subsidieregeling energiemaatregelen bij sportclubs

Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2017 09.00 uur weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is zes miljoen euro. Dat staat in de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 die op 12 december is gepubliceerd in de Staatscourant.

Verhoging subsidie bij energieadvies

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan € 3.000 in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met € 500 worden verhoogd.

Ook is het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen.

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak winst op behalen. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen betreffende maatregelen zoals: led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.

Maatregelenlijst

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Deze bevat een opsomming van maatregelen op het gebied van:

  • verlichting
  • verwarming en ventilatie
  • water
  • bouwkundige maatregelen
  • duurzame energie

Rol RVO.nl

RVO.nl voert de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties uit. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld.