Verlichtingsnormen voor sportveldverlichting

De Fieldmanager liet zich in een goed artikel onlangs uit over de verschillen in de verlichtingsnormen per sport. De verschillen zijn groot en niet iedere sportbond houdt zich aan de voorgeschreven normen vanuit NSvV (stichting voor verlichtingskunde). Hoe kan dat toch? Voor ons reden om hier wat meer over te vertellen…

Waardoor zijn er verschillen in lichtnormen?

Veiligheid en spelplezier staan bij iedere sport voorop maar de verschillen in hoeveelheid voorgeschreven licht zijn er niet zo maar. Per sport is nagedacht over de te stellen eisen.

De normen worden onder andere vastgesteld aan de hand van de snelheid van de sport en de grootte van bijvoorbeeld de bal. Een kleine bal die met hoge snelheid wordt verplaatst wordt kan voor gevaar zorgen als deze niet goed wordt gezien. Met meer licht wordt de reactietijd van een speler in zo’n geval korter. Om dergelijke redenen zijn de normen voor bijvoorbeeld hockeyverlichting, tennisverlichting en honkbalverlichting hoger dan voor voetbal of korfbal.

Welke sportveldverlichting is nou goed?

Goede verlichting kenmerkt zich door:

  • De juiste hoeveelheid licht
  • Een goede gelijkmatigheid over het hele veld
  • Het niet veroorzaken van verblinding
  • Het niet veroorzaken van lichthinder

De lichtnormen per sport

Benieuwd naar de lichtnormen per sport? In dit document vindt u alle informatie daarover. Hieronder staan de belangrijkste lichtnormen schematisch samengevat.

SportSpelvormLichtnormGelijkmatigheid
VoetbalTraining
Wedstrijden (incidenteel)
Competitiewedstrijden
Topsport
75 lux
120 lux
200 lux
500 lux
0,5
0,5
0,6
0,6
TennisTraining
Competitiewedstrijden
Topsport
200 lux
300 lux
500 lux
0,6
0,7
0,7
HockeyTraining
Competitiewedstrijden
Topsport
200 lux
250 lux
500 lux
0,6
0,7
0,7
KorfbalTraining
Competitiewedstrijden
Topsport
75 lux
200 lux
500 lux
0,5
0,6
0,6
Softbal / HonkbalTraining infield
Training outfield
Competitie infield
Competitie outfield
Topsport infield
Topsport outfield
200 lux
100 lux (honkbal 200)
500 lux
300 lux
750 lux
500 lux
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
RugbyTraining
Competitiewedstrijden
Topsport
75 lux
200 lux
500 lux
0,5
0,6
0,6

Meer informatie of advies nodig? Neem eenvoudig contact op